ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) San Ramon Caffee kft.  (Székhely: 1094 Budapest Tompa utca 15/A fszt., cégjegyzék szám: 01-09-357567 (továbbiakban Szolgáltató)), és a Szolgáltató által a www.sanramon.hu weboldalon (továbbiakban: Weboldal) keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek). Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a www.sanramon.hu weboldalon keresztül, illetve e-mailen keresztül az info@sanramon.hu – n történik, függetlenül attól, hogy annak teljesítése Magyarországról vagy külföldről, a Szolgáltató vagy közreműködője által történik.

Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: San Ramon Caffee kft.

A szolgáltató székhelye (és egyben a panaszkezelés helye): 1094 Budapest Tompa utca 15/A fszt.

A szolgáltató képviselőjének neve: Pál Ákos, Herczeg Attila

A szolgáltató képviselőjének telefonszáma: +36  70 5707678 +36 20 9595960

Telefonos ügyfélszolgálati ideje: munkanapokon 14:00-21:00 óra között.

A szolgáltató e-mail címe: info@sanramon.hu

A szolgáltató számlaszáma: 11709026-20001467

A szolgáltató adószáma: 27928758-2-43

A szerződés nyelve: magyar

A szolgáltató tárhelyszolgáltatójának neve, címe:

Neve: C-Host kft.

Székhely: 1115 Budapest, Halmi utca 29.

Telefon: +36 1 445 20 40

Levelezés: 1115 Budapest, Halmi utca 29.

Email: ino@nethely.hu

Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.sanramon.hu weboldalon leadott rendelésre irányul. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. A weboldalon keresztül történő megrendelés az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (“Elkertv.”) szabályozza.

Az ÁSZF rendelkezéseinek Vevő által történő elfogadása előfeltétele az Eladó által nyújtotta szolgáltatás igénybevételének.

A Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

A megrendelés folyamata:

A megvásárolni kívánt termék az adatlapon található „Kosárba teszem” gombra kattintva választható ki.

A jobb oldalon a „Kosár” feliratú résznél ellenőrizhető a vásárlásra kijelölt termék, annak mennyisége és vásárlási ára.

A „Kosár” linkre kattintva a kosár részletes tartalma jelenik meg. Itt lehetőség nyílik a listáról törölni, illetve a megrendelni kívánt termék mennyiségét megváltoztatni és kijelölhető a szállítási módja.

Ezt követően a vásárlói adatok rögzítése szükséges, a „tovább a pénztárhoz” gombra kattintva. Itt a postacím, a számlázási cím, e-mail cím valamint telefonszám megadására van szükség. A megrendeléshez megjegyzés is fűzhető.

A vásárlás folytatásához szükséges az „Általános Szerződése Feltételek” elfogadása.

Mindezek után ellenőrizhetők a rendelés adatai és a „Megrendelés elküldése” gombra kattintva befejezhető a rendelés.

A visszaigazolás csak a rendelés beérkezését jelenti, így az átmeneti készlethiányból, vagy rendszerhibából eredő esetleges teljesíthetetlenség jogát Eladó fenntartja.

A fenti esetben Eladó 48 órán belül tájékoztatást küld Vevő részére.

Az összeg beérkezését követő 5 munkanapon belül futárhoz kerül a megrendelt termék.

Utalvány esetében 2 munkanapon belül emailben küldjük az utalványt kinyomtatható pdf. formátumban a vásárló által megadott email címre. Tévesen megadott email cím esetén az utalványért felelősséget nem vállalunk! 

A fenti folyamat szerinti elektronikus úton megküldött megrendelés írásba foglalt szerződésnek minősül.

A megrendelést Eladó kizárólag abban az esetben fogadja el, amennyiben Vevő a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. A hibás adatokból eredő téves teljesítésből eredő károkért Eladót felelősség nem terheli.

A termék megrendelésének időpontja az az időpont, amikor megrendelését Vevő az Eladóhoz eljuttatja, azonban a szerződés létrejöttének időpontja az az időpont, amikor a rendelés visszaigazolása Eladó részéről megtörténik.

A teljesítés időpontjának az áru Vevő által történő átvételének időpontja tekintendő.

Vevő a megrendelés feladásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve azt kötelezőnek ismeri el.

A Felek közötti elektronikus szerződés a kattintással, mint ráutaló magatartással jön létre. Az elektronikus úton létrejött szerződést rögzítő maradandó elektronikus eszköz (szoftver) nyelve a magyar, a szerződés, és a kapcsolattartás során használt nyelv is a magyar.

A termék vételára a kiválasztott áru mellett feltüntetett ár, forintban (HUF) értendő, az Általános Forgalmi Adót (ÁFA) tartalmazza. Az ár a szállítás költségeit nem tartalmazza.

Eladó fenntartja a weboldalon közzétett árak módosításának jogát azzal, hogy a változás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

Abban az esetben, ha hibás ár kerül a weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan tévedésre, úgymint a termék általánosan elfogadott vagy más szolgáltatók árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor az Eladó nem köteles a terméket a nyilván valóan hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Vevő elállhat vásárlási szándékától.

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

A szolgáltatás igénybevételéhez úgynevezett „cookie”-k engedélyezése szükséges. Amennyiben a Vevő nem kívánja engedélyezni a „cookie”-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban. „Cookie”-k tiltása esetén azonban a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak. A cookie egy olyan fájl, amelyet a szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra.

Szállítási feltételek

A kiválasztott és megrendelt áru a megrendelésben megadott szállítási címre kerül kiszállításra.

Ha a vevő a személyes átvétel opciót választja, abban az esetben a megrendelt termékeket az Eladó üzletében veheti át, melyről a Vevőt a Szolgáltató email-ben értesíti, mikor átvehető a megrendelt termék! A megrendelt termékeket csak az összeg beérkezése után szállítjuk a személyes átvételi pontba.

Személyes átvétel: 1094 Budapest Tompa utca 15/A San Ramon Caffee

Eladó a megrendelt termékeket Magyarországon szállíttatja el a Vevőnek.

A megrendelési adatlap „megjegyzés a rendeléshez” rovatában megjelenítetteket az Eladó a lehetőség szerint legnagyobb mértékben figyelembe veszi. A várható kézbesítési napon Vevőnek lehetővé kell tennie a megrendelt termék átadását.

A szállítási költség 2190Ft szállításonként, 2000Ft vásárlás felett 1690Ft szállításonként. Utánvétes rendelés esetén 490Ft utánvét kezelési költséget számítunk fel. 25.000Ft feletti vásárlás esetén a teljes szállítási díjat a szolgáltató átvállalja. Személyes átvétel esetén szállítási díjat Nem számol fel az Eladó!

Vis maior esemény (rendkívüli, elháríthatatlan események, például természeti katasztrófák, rendkívüli természeti események vagy rendkívüli időjárás, háború, forradalom, blokád, export-import tilalom, érdekszférán kívüli sztrájk, tűzeset, árvíz, járvány, karantén, szállítási embargó és minden olyan itt fel nem sorolt körülmény, amely a szállító számára el nem hárítható, előre nem látható és neki fel nem róható. Vis maiornak minősül továbbá a közlekedés 2 órát meghaladó időtartamban történő korlátozását jelentő körülmény, a szállító létesítményeinek kiürítésével járó, 1 órát meghaladó időtartamú hatósági intézkedés, közlekedési baleset, műszaki hiba, rendkívüli forgalmi helyzet, átvevő hibájából meghiúsuló kiszállítás, elérhetetlenség, megközelíthetetlenség, stb.) miatt meghiúsult szállítás miatt nem áll módunkban felelősséget vállalni.

Fizetési feltételek

Az Eladó által kiállított számla tartalmazza az áru vételárát és a szállítási költséget.

A fizetés a termék vételárának előre megfizetésével vagy utánvétellel történik.

Eladó a vétel tárgyát képező termék tekintetében tulajdonjogát mindaddig fenntartja, amíg Vevő a termék teljes vételárát megfizeti.

 Fizetési módok

A fizetési módot a megrendeléskor választhatja ki. A fizetés történhet készpénzben (utánvéttel), átutalással vagy online bankkártyás fizetéssel.

Futárral történő csomagküldésnél a készpénzes fizetés a futárnak utánvétnek minősül, tehát a rendelésnél az utánvétes fizetést kell választani.

Online bankkártyás fizetés – A fizetési módoknál kiválasztható online bankkártyás fizetés a weboldalon történő azonnali bankkártyás fizetést jelenti a Paylike rendszerén keresztül. Jelen szerződés elfogadásával a vásárló tudomásul veszi, hogy a(z) San Ramon Caffee kft. ((Székhely: 1094 Budapest Tompa utca 15/A, cégjegyzék szám: 01-09-357567) adatkezelő által a(z) www.sanramon.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek a Paylike, mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím adatok és szállítási cím adatok.

Személyes átvétel esetén is előre meg kell fizetni a teljes vételárat, az átvételi ponton nincs lehetőség sem készpénzes, sem bankkártyás fizetésre.

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a Paylike Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: https://paylike.hu/privacy

Előre utalás – Előre utalásos fizetési mód választása esetén a termékek szállítását csak azt követően kezdjük meg, miután a fizetendő összeg bankszámlánkra beérkezett. Átutalás esetén a következő bankszámlára várjuk a megrendelés ellenértékét: 11709026-20001467 OTP Bank, San Ramon Caffee kft. Kérjük átutaláskor a Közlemény rovatba a megrendelés visszaigazolásakor kapott megrendelés számot szíveskedjék feltüntetni.

Ha a megrendelt áru vételára 1 héten belül nem érkezik meg cégünk számlájára, úgy megkíséreljük felvenni Önnel a kapcsolatot, hogy tisztázzuk a nem fizetés okát. Ha a kapcsolatfelvétel nem sikerül, a megrendelést töröljük és erről elektronikus üzenetet (e-mailt) küldünk.

Csomagolási költség

A megrendelt termékek csomagolási költsége a Szolgáltatót terheli.

0
    0
    Kosaram
    A kosarad jelenleg üresVissza a vásárláshoz